Een frisse blik op morgen

Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie meebeweegt, zich ontwikkelt en voldoende kan inspelen op de eisen van de tijd? Van Noortwijck kan hierbij helpen

Jouw vereniging, stichting of sociale onderneming heeft te maken met veranderingen. Veranderingen kunnen nieuwe kansen bieden, maar stellen ook andere eisen aan de organisatie. Hoe zorg je ervoor dat jouw non-profit of sociale onderneming meebeweegt, zich ontwikkelt en voldoende kan inspelen op de eisen van de tijd?

 

Maatschappelijk actieve organisaties staan onder druk om te professionaliseren, maar hebben hiervoor de kennis en kunde niet altijd in huis. Jouw leden, bezoekers, partners en klanten

vragen om een hoge mate van kwaliteit in dienstverlening. De overheid legt middels wet- en regelgeving steeds meer verplichtingen op. Financiers, subsidieverstrekkers en fondsen vragen organisatorische transparantie en dwingen het stellen van targets af.

 

Een professionaliseringslag maken wanneer je kampt met een gebrek aan vrijwilligers of geschikt personeel is moeilijk. En al helemaal in een tijd waarin alles draait om het binnenhalen van voldoende middelen om het hoofd boven water te houden.

Van Noortwijck maakt non-profits en sociale ondernemingen beter, ontzorgt en geeft weer een frisse blik op morgen. Samen werken we aan verbetering, ontwikkeling en professionalisering van jouw organisatie

Diensten & Onderwerpen

Bij Van Noortwijck kunnen verenigingen, stichtingen en sociale ondernemingen terecht voor advies, ondersteuning en interim (project)management op o.a. de volgende onderwerpen:

Organisatie ontwikkeling

Wil je zicht krijgen op jouw groei-mogelijkheden en deze ontwikkelen en implementeren?

Lees meer

Beleid & strategie

Heb je jouw visie en missie al vertaald in beleid en doelstellingen met een strategie?

Lees meer

Efficiënt werken

Hoe krijg je een soepele besluitvorming en realiseer je de gestelde doelen?

Lees meer

Werven & Binden

Leden en vrijwilligers boeien, binden en behouden, hoe doe je dat nu en waar begin je?

Lees meer

Belangenbehartiging

Jij kunt ook jouw belangen behartigen en de buitenwereld beïnvloeden in jouw voordeel

Lees meer

Financiering

Bevindt jouw organisatie zich in rustig vaarwater of ben je altijd op zoek naar extra inkomsten?

Lees meer

Wat klanten zeggen

In het najaar van 2019 was er een idee. Een goed half jaar later een functionerende stichting. Oscar heeft ons geadviseerd en begeleid in de oprichting en inrichting. We zijn voorzien van een duidelijke missie en visie, statuten en reglementen, privacy statement en andere beleidsdocumenten. Er is structuur en strategie. Daarbovenop zijn we geholpen met subsidieaanvragen. Dit alles binnen een half jaar. Pragmatisch en geen half werk. Top!

 

www.duinpaviljoennoortwyck.nl

Ton Schild

Initiatiefnemer Stichting Duinpaviljoen Cultureel Noortwyck

Onze stichting had moeite het hoofd boven water te houden nadat een generatie bestuursleden het stokje overdroegen. Onder begeleiding van Oscar Kramer als interim hebben wij onze internationaal georiënteerde organisatie gemoderniseerd en herijkt met een nieuwe missie en visie. De manier van werken is verbeterd en onze fondsenwerving onder handen genomen. Alle neuzen staan weer dezelfde kant op om kansarme kinderen in het noorden van Ghana onderwijs en gezondheidszorg te bieden. Er is momentum, dus nu volle kracht vooruit.

 

www.childsupport-ghana.org

Michel Fasseur

Penningmeester Stichting Child Support Ghana

Ik ken Oscar als een fijne (oud)collega met wie het prettig samenwerken is. Met verstand van zaken, zelfs als hij dat niet heeft. Intelligent, creatief en verrassend. Vanuit mijn functie als directeur haal ik Oscar in de rol van adviseur er regelmatig bij om te praten over de strategische koers die we kunnen gaan varen.

 

www.nivz.nl | LinkedIn: @bernardkorte

Bernard Korte

Directeur stichting NIVZ

Adviestraject

Eerst maken we helder waar je naar toe wilt. Dat is wel zo makkelijk werken. Met een frisse aanpak en een flinke portie daadkracht zorgt Van Noortwijck voor concreet resultaat. Wij brengen samen de sterke kanten en de verbeterpunten van jouw organisatie in beeld

1. KENNISMAKING

De adviseur komt naar jou toe voor een persoonlijk gesprek om een duidelijk beeld van de organisatie te krijgen en van de wensen en behoeften. Na afloop van dit gesprek stelt de adviseur een concept-opdracht op en stuurt deze toe.

2. OPDRACHT BEVESTIGEN

Zodra het bestuur of de directie akkoord geeft op de concept-opdracht bewerkt Van Noortwijck deze tot een formele offerte. Na ondertekening van de offerte en het voldoen van de aanbetaling is de opdracht bevestigd en kunnen we aan de slag!

3. ANALYSE

Tijd om de mouwen op te stropen en werk te verzetten. We gaan samen zo concreet mogelijk alle beschikbare bronnen analyseren. Dit brengen we terug tot de kern en dat vormt de basis van onze aanbevelingen.

4. AANBEVELINGEN

Van Noortwijck staat voor aanpakken, iets neerzetten waar je echt wat aan hebt. Geen vuistdikke rapporten met wat je moet doen, maar samen aan de slag. Met energie en ruimte voor ieders ideeën combineren we onze kennis tot iets moois. Samen stellen we daarna vast wat de beste aanbeveling is en de gewenste route naar een frisse blik op morgen.

5. IMPLEMENTATIE

De organisatie heeft de grootste rol op het gebied van implementeren, niet de adviseur. Daarom is het van essentieel belang dat we samen een plan maken hoe we de aanbevelingen implementeren met een duidelijk tijdspad. Tot slot bepalen we hoe we het succes van de implementatie meten.

6. EVALUATIE

Hoe is de voortgang? Zijn we effectief en hebben we onze doelen bereikt? Hoe staat het met de tevredenheid? Tot slot noteren we eventuele feedback voor toekomstige projecten en bepalen we of er behoefte is aan een vervolgtraject.

Van Noortwijck staat voor aanpakken, iets neerzetten waar je echt wat aan hebt. Geen vuistdikke rapporten met wat je moet doen, maar samen aan de slag. Met energie en een frisse blik en door onze kennis te combineren ontstaat er dan iets moois. - Oscar Kramer

Interesse? Neem gerust vrijblijvend contact op

Loopt het niet lekker, maar kun je niet precies aangeven waar het probleem zit? Bel voor een gratis consult of stel uw vraag

Uw adviseur

Oscar Kramer

Oscar Kramer

Organisatieadviseur

Oscar is ervaren in het ontwikkelen van strategieën en beleid voor verenigingen en stichtingen. De afgelopen jaren heeft hij mooie transities kunnen begeleiden. Hierbij kijkt hij op verfrissende wijze naar mogelijkheden om resultaten te behalen voor zijn opdrachtgevers. Oscar is een verbinder die mensen op constructieve wijze meekrijgt door een combinatie van daadkracht, een luisterend oor, opmerkzaamheid en zuivere, scherpe feedback. Zijn passie voor maatschappelijke organisaties en vrijwilligers in combinatie met zijn organisatorische achtergrond en pragmatisme wordt door veel opdrachtgevers gewaardeerd.
'Samen leren en groeien lukt het best wanneer je vertrekt vanuit een gezamenlijk doel'

Nieuws