Werven & binden

Werven en binden van mensen verdient jouw aandacht

Leden en vrijwilligers werven, boeien en behouden; van zorgenkind naar punt van trots

Leden- en vrijwilligersorganisaties staan onder druk. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat de binding in deze organisaties afneemt, en dat lidmaatschap niet vanzelfsprekend is en de saamhorigheid afneemt.

 

De samenleving verandert. Er is sprake van ontgroening, vergrijzing en individualisering. De Nederlander wordt mondiger en met de smartphone in de hand heeft hij altijd toegang tot informatie en eigen communicatielijnen. Alles moet transparant. Internet en sociale media hebben een ongelooflijk groot effect op hoe wij ons organiseren. Mensen hebben nu toegang tot netwerken en informatie zonder hulp van organisaties. Verenigen kan altijd én digitaal. Belangenbehartiging is niet meer voorbehouden aan organisaties. Zelfs revoluties en demonstraties worden georganiseerd en gecoördineerd door gebruik te maken van sociale media.

 

Om in deze omstandigheden te overleven moeten leden- en vrijwilligersorganisaties zich richten op de generaties van ná de babyboomgeneratie, met een focus op de jongere generaties. En deze jongeren worden niet zomaar lid of vrijwilliger. Daar willen ze iets voor terug.

Verenigingen en stichtingen kunnen het beste werken aan concrete ledenservice en aan een betrouwbare organisatie die duidelijke financiële- en carrièrevoordelen biedt. Maar dat is nog niet genoeg. Ook wil je jouw leden en vrijwilligers het gevoel geven dat ze deel uit maken van een gemeenschap en ze mogelijkheden bieden om zich daar ook nuttig voor te maken.

 

Van Noortwijck helpt om leden en vrijwilligers te boeien, binden en behouden.

 

Geïnteresseerd in de mogelijkheden of heb je nog vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op