Belangenbehartiging

Jij kunt ook jouw belangen behartigen

De buitenwereld beïnvloeden in jouw voordeel

Waar moet je nu aan denken bij belangenbehartiging? Het behartigen van de belangen van jouw organisatie is een activiteit die gericht is op dat stukje van de buitenwereld dat relevant is om jouw doelstellingen te realiseren.

 

Het doel is om de stakeholders, vetoplayers, financiers, besluitvormers en het publiek in het algemeen te beïnvloeden in jouw voordeel. Jouw organisatie wil iets bereiken waar het anderen (buiten jouw organisatie) voor nodig heeft? Dan moet je werken aan belangenbehartiging.

 

Vaak wordt dit ad hoc georganiseerd wanneer er ‘iets’ speelt dat nu even de aandacht verdiend. Terwijl jouw organisatie veel baat kan hebben om één of meerdere mensen aan te wijzen als vertegenwoordiger. Het bestuur kan deze vertegenwoordiger dan een bepaald mandaat meegeven en enkele doelstellingen gericht op het behartigen van de belangen. De vertegenwoordiger kan vervolgens aan de slag om een netwerk van vrienden te maken en te onderhouden.

 

Wanneer de belangenbehartiging op een constante wijze wordt ingericht zal het lobbyen, waarbij je beslissers (vaak binnen de overheid) wilt overtuigen in jouw voordeel, ook soepeler verlopen. Een ander punt om aan te werken is je communicatie naar buiten toe waarbij je de algemene opinie wilt beïnvloeden en zo medestanders probeert te krijgen voor jouw standpunten en activiteiten.

 

Van Noortwijck helpt om jouw belangenbehartiging in te richten.

 

Geïnteresseerd in de mogelijkheden of heb je nog vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op