Testimonials

Hier komt een titel

Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie meebeweegt, zich ontwikkelt en voldoende kan inspelen op de eisen van de tijd? Van Noortwijck kan hierbij helpen.

In het najaar van 2019 was er een idee. Een goed half jaar later een functionerende stichting. Oscar heeft ons geadviseerd en begeleid in de oprichting en inrichting. We zijn voorzien van een duidelijke missie en visie, statuten en reglementen, privacy statement en andere beleidsdocumenten. Er is structuur en strategie. Daarbovenop zijn we geholpen met subsidieaanvragen. Dit alles binnen een half jaar. Pragmatisch en geen half werk. Top!

 

www.duinpaviljoennoortwyck.nl

Ton Schild

Initiatiefnemer Stichting Duinpaviljoen Cultureel Noortwyck

Onze stichting had moeite het hoofd boven water te houden nadat een generatie bestuursleden het stokje overdroegen. Onder begeleiding van Oscar Kramer als interim hebben wij onze internationaal georiënteerde organisatie gemoderniseerd en herijkt met een nieuwe missie en visie. De manier van werken is verbeterd en onze fondsenwerving onder handen genomen. Alle neuzen staan weer dezelfde kant op om kansarme kinderen in het noorden van Ghana onderwijs en gezondheidszorg te bieden. Er is momentum, dus nu volle kracht vooruit.

 

www.childsupport-ghana.org

Michel Fasseur

Penningmeester Stichting Child Support Ghana

Ik ken Oscar als een fijne (oud)collega met wie het prettig samenwerken is. Met verstand van zaken, zelfs als hij dat niet heeft. Intelligent, creatief en verrassend. Vanuit mijn functie als directeur haal ik Oscar in de rol van adviseur er regelmatig bij om te praten over de strategische koers die we kunnen gaan varen.

 

www.nivz.nl | LinkedIn: @bernardkorte

Bernard Korte

Directeur stichting NIVZ